duminică, 1 mai 2011

Lumea este deja împărţită în cinci uniuni supranaţionale

        Unul din principalele elemente ale Noii Ordini Mondiale este crearea statului unic planetar, la care se plănuieşte să se ajungă prin realizarea de uniuni monetare şi economice zonale, care apoi vor fi extinse la nivel continental şi într-un final se vor uni într-o singură structură.
       Cel mai avansat stadiu de punere în aplicare a acestui plan poate fi observat pe continentul european, unde Uniunea Europeană (UE) reuneşte 27 de state, din care 16 au adoptat deja moneda unică, EURO. Există un Parlament European, o Comisie Europeană, o Bancă centrală europeană, o Curte de Justiţie Europeană etc. Şi în celelalte zone ale lumii se merge vizibil în aceeaşi direcţie, prin crearea unor uniuni continentale. Privind lucrurile în ansamblu, UE apare ca o zonă de testare a unui model care este în curs de replicare în întreaga lume.
      Pe continentul nord american, este prevăzută constituirea Uniunii Nord Americane, care va avea ca monedă unică AMERO. Totul a fost negociat şi decis fără acordul cetăţenilor SUA, Mexicului şi Canadei. În SUA Congresul nu a fost consultat, deşi acest lucru contravine legislaţiei americane.
         Pe continentul sud american a fost deja constituită, prin integrarea a două uniuni economice regionale, Mercosur şi Comunitatea Anzilor, Uniunea Statelor din America de Sud . Aceasta include 12 ţări.
 Allan Wagner Tizón, fost secretar general al Comunităţii Anzilor, a anunţat că termenul de finalizare a procesului de unire a Americi de Sud de integrare este 2019.
          Pe continentul african a fost constituită din iulie 2002, Uniunea Africană (AU), alcătuită din 53 de state.  Parlamentul African, constituit după modelul Parlamentului European are 265 de membri şi este situat în Midrand, Africa de Sud. Şi Uniunea Africană s-a născut, conform planului, din comunităţi economice regionale, cum ar fi Organizaţia pentru Unitatea Africană sau Comunitatea Economică Africană. Are o armată proprie, o bancă unică, o Curte de justiţie. AU are în plan implementarea unei monede unice, AFRO. Unele ţări din nordul Africii, cum ar fi Marocul, nu fac parte din AU, dar este prevăzută integrarea lor într-o Uniune pentru Mediterana, care va fi alcătuit din UE, ţări din Nordul Africii şi din Orientul mijlociu.
           În Asia, lucrurile sunt ceva mai puţin avansate, însă etapele parcurse până acum sunt aceleaşi. În 2002 a fost constituit, prin unirea mai multor organisme economice, Grupul de Dialog pentru Cooperare Asiatică. Din el fac parte 30 de state şi este considerat drept precursorul Uniunii Asiatice. Ţările din Orientul mijlociu, care fac parte din Asia, dar nu şi-au manifestat intenţia de a intra în ACD au început deja să constituie o Uniune a Golfului, în care este prevăzută adoptarea unei monede unice, după ce în 2008 a fost creată Banca Centrală a Golfului.
        Australia, care este ea însăşi o ţară continent. În iunie 2008, primul ministru al Australiei, a anunţat că se urmăreşte crearea până în 2020 a unei Comunităţi Asia-Pacific, după modelul Uniunii Europene.
      Din cele 195 de „state independente” care există pe glob, 125 se află deja incluse în una sau alta din cele cinci uniuni continentale. Din totalul populaţiei globului (6.760.000.000 de oameni), 5.880.000.000 sunt deja incluşi în una din aceste uniuni. Iată cum paşii cruciali au fost făcuţi pe nesimţite, pentru a putea constitui mai uşor statul unic planetar, sub o singură conducere (guvernul unic mondial).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu